SI YAN MARE KAW GASAT

Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Sinna Ginwang KIA Dap Ba (2) Up Hkang Ginra, Dap Dung (6) kata Kung (1) na Myu Tsaw Share Ninghkring ni hte tatyinmhu Aung Moe woi awn ai hpyen dap (261) ni Kamaing-Hpant lam Sin Yan Mare, myen gawngu makau lambraw kaw January (24) ya jahpawt hkying (8:15) ten gap gasat lai wa sai lam shiga na chye lu ai. Myen tai hpyen ni maga na (3) si hkrum lai wa sai lam mung na chye lu ai. Majan gaw ya ten du hkra matut gasat nga ai lam chye lu ai.

Jinghpaw Mung Shiga

October 2017
Mo Tu We Th Fr Sa Su
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

fbook youtube fliker